www.bip.gov.pl

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej
Gminy i Miasta Koziegłowy

 

 
  ZEAOS - Oferty  

Koziegłowy, dnia 29 kwietnia 2009 r.

ZEAOS/1110/1/2009

DYREKTOR ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

ogłasza nabór na stanowisko – st. specjalista ds. finansowych  w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty Samorządowej w ramach umowy na zastępstwo na czas nieobecności pracownika.
Wymagania niezbędne:

Preferowane będą osoby z praktyką w pracy księgowej z wykorzystaniem programów płacowych i księgowych dla oświaty firmy Vulcan.
Zakres zadań na stanowisku:
- w okresie nieobecności pracownika:

  1. Bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za wykonywanie zadań finansowych w Zespole Szkół w Koziegłowach, Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach oraz ZEAOS.
  2. Obsługa finansowo- księgowa  Zespołu Szkół w Koziegłowach, Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach oraz ZEAOS, a w szczególności:
  1. Sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym przyjętych rachunków do zapłaty i opisanie ich według klasyfikacji budżetowej oraz przygotowanie przelewu.
  2. Współpraca z firmą dostarczającą oprogramowanie dla ZEOAS, aktualizację programów, wdrażanie i szkolenie pracowników ZEAOS w zakresie zmian związanych z oprogramowaniem.
  3. Przygotowanie i aktualizację dokumentów jednostki związanych z zarządzaniem danymi zgromadzonymi w systemie informatycznym.

Wymagane dokumenty:
- życiorys;
- list motywacyjny;
- dokument potwierdzający wykształcenie;
- kwestionariusz osobowy ze szczególnym uwzględnieniem adresu oraz telefonu kontaktowego.
Termin  i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać lub złożyć w siedzibie ZEAOS.
Adres:
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty Samorządowej
Pl. Moniuszki 14/ pok. 30
42-350 Koziegłowy;
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2009 r. do godz.13.00. Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://kozieglowy.pl/zeaos/konkursy.php a także na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.


Koziegłowy, dnia 13 maja 2009 r.

 

DYREKTOR ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY i MIASTA KOZIEGŁOWY

ogłasza nabór na stanowisko –st. Specjalista ds.finansowych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy - mowa zastępstwo.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wyłoniono kandydata w osobie Elżbieta Koszelnik

UZASADNIENIE:

      Pani Elżbieta Koszelnik  spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na st. Specjalista ds.finansowych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy - umowa zastępstwo. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa oświatowego, o finansach, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz doskonałą umiejętnością obsługi programów komputerowych.