www.bip.gov.pl

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej
Gminy i Miasta Koziegłowy

 

 
  ZEAOS - Placówki  

I Zespoły szkół

Zespół Szkół w Koziegłowach ul. 3 Maja 12, 42-350 Koziegłowy
Dyrektor: Joanna Lula
W skład Zespołu wchodzą trzy placówki oświatowe:
a) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
tel. 034 314-12-14
b) Gimnazjum
tel. 034 314 -13- 26
c) Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego
tel. 034 314-12-65
BIP: http://www.kozieglowy.pl/zeaos/zskozieglowy/

http://www.lokozieglowy.neostrada.pl/
http://gimnazjum1.kozieglowy.prv.pl/

Zespół Szkół w Lgocie Górnej ul. Szkolna 2, 42-350 Koziegłowy
Dyrektor: Bożena Witos
W skład Zespołu wchodzą dwie placówki oświatowe:
a) Gimnazjum
b) Szkoła Podstawowa
tel: 0 34 314-22-84
BIP: http://www.kozieglowy.pl/zeaos/lgotagorna/

www.republika.pl/lgota_zespolszkol

Zespół Szkół w Pińczycach, ul. Śląska 3, 42-350 Koziegłowy
Dyrektor: Joanna Sularz
W skład Zespołu wchodzą dwie placówki oświatowe:
a) Gimnazjum
b) Szkoła Podstawowa
tel: 034 314-35-36
BIP: http://www.kozieglowy.pl/zeaos/pinczyce/

II Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Cynkowie ul. Strażacka 1, 42-350 Koziegłowy
Dyrektor: Barbara Matuszyk
tel: 034 314-11-68
BIP: http://www.kozieglowy.pl/zeaos/cynkow/

www.cynkowsp.republika.pl

Szkoła Podstawowa w Gniazdowie ul. Szkolna 85, 42-350 Koziegłowy
Dyrektor: Teresa Pakuła-Sosnowska
tel: 034 314-11-58
BIP: http://www.kozieglowy.pl/zeaos/gniazdow/

www.sp-gniazdow.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym ul. Jana Pawła II 34, 42-350 Koziegłowy
Dyrektor: Jacek Wyleciał
tel: 034 314-12-22
BIP: http://www.kozieglowy.pl/zeaos/siedlecduzy/

Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach ul. Lipowa 6, 42-350 Koziegłowy
Dyrektor Małgorzata Waś
tel: 034 314-13-07
BIP: http://www.kozieglowy.pl/zeaos/spkozieglowki/

III Przedszkole w Koziegłowach z Oddziałami Integracyjnymi
Dyrektor Ewa Walentek
tel: 034 314-12-99
W przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów w tym dwa oddziały zamiejscowe zlokalizowane w budynku po szkole w Starej Hucie.
BIP: http://www.kozieglowy.pl/zeaos/przedszkole_kozieglowy

IV. Oświata Niepubliczna
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Winownie
ul. Opolska (dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowo).
Dyrektor: Violetta Królicka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Mysłowie ul. Myszkowska 22, 42-350 Koziegłowy
Dyrektor: Aneta Czerwik
tel: 034 314-13-35